Vi skal ta godt imot din bedrift!

Sørreisa kommune
Vi legger vekt på å være en åpen og aktiv part i forhold til lokal næringsutvikling i vårt område. Dette innebærer blant annet at vi er på service-siden i forhold til tilrettelegging for etablering. Vi har korte saksbehandlingstider, vi kan stille med ferdig regulerte tomtearealer og vi tilrettelegger for fysisk infrastruktur. Sørreisa kommune har en partneravtale med Innovasjon Norge som innebærer en tett oppfølging fra IN med vår egen konsulent hos IN. Dersom din bedrift står foran en relokalisering eller du sitter sentralt i bedrifter i etableringsfasen vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med vår næringsrådgiver i kommunen for mer informasjon om vårt servicetilbud.
Øyjordneset Industrihavn
Øyjordneset Industrihavn består av ferdig regulerte tomtearealer for salg og et stort industribygg med alle fasiliteter. Administrasjonsbygget består av en kontoretasje med flere store og fine kontorer, møterom, kantine, garderober mm. Industribygget er komplett med mekanisk verksted, haller, lager og stor plass for oppsett av nye produksjonslinjer og skreddersydde lagerløsninger. På kaien utenfor er det god plass til containerlager, det er fine forhold for transport mellom trailer og båt, og området er regulert for videre utbygging ut i sjøen. Dette kan være særlig interessant i forhold til havbasert industri som for eksempel leverandører til oppdrettsnæring, fiskeri eller oljeindustrien.

 

Lift