Midt i leia - Midt-Troms!

Øyjordnes industriområde har god adkomst for både båt og biltrafikk. Bedriftene på området har god spredning innenfor håndverk, tjenesteyting og industri. Området har store ledige tomteare-aler samt et industri og lagerbygg på ca 10 000 kvm. med kontorer, kantine, møterom, garderober etc. Den kommunale kaia kan ta imot store skip, og ligger nærmest midt i
hovedleia for skips-trafikk. Bardufoss Lufthavn er kun en halv time unna og vi ligger like ved hovedfartsåren E6. Det betyr at en lokalisering i Industrihavnen i
Midt-Troms gir deg god tilgjengelighet både på vei, sjø og luft. Sørreisa Kommune har i tilknytning til kaia fylt ut et område på ca 6,5 da.

I tillegg er det regulert et område på ca 100 da som kan fylles ut. I samarbeid med øvrige næringsaktører inviterer vi nå næringsdrivende innenfor alle bransjer
til å etablere seg på Øyjordnes i Sørreisa kommune.

Vi har god plass – og vil gjøre vårt beste for å legge forholdene til rette for nye etableringer.

 

Lastebil